top of page

Barnet i fokus


I enlighet Barnkonventionens intentioner strävar vi i vårt behandlingsarbete att alltid sätta barnets bästa i fokus.
Vi strävar efter att ha ett barnperspektiv i behandlings-situationen genom att låta barnets upplevelse och situation komma i förgrunden. I mötet med familjer låter vi barnen komma till tals och benämner och bekräftar deras berättelser och egna upplevelser av sin situation.
 

För att säkra barnens bästa och skapa förutsägbarhet kontinuitet och trygghet åtar vi oss att:

  • Uppmärksamma barnens fokus och initiativ.

  • Ge barnen socialt utrymme.

  • Säkerställa att barnen får nödvändig information.

  • Ge barnen stöd utifrån sin faktiska utvecklingsnivå, ålder och mognad.

  • Arbeta för att trygga barnet i dess livssituation.​

bottom of page