top of page

Behandling av personuppgifter

GDPR, eller Dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in vissa personuppgifter såsom t ex kontaktuppgifter telefon nummer och mejladress

Vi använder oss av bokningssystem via nätet : Time Center och där skyddas dina uppgifter via deras säkerhetspolicy som Du godkänner vid bokning.

Efter avslutad behandling/familjerådgivning raderar vi all sådan information. Övrig information vi behöver är kopplad till den statistik socialstyrelsen kräver för vårt avtal gällande kommunal familjerådgivning. All information som rör statistik är avpersonifierad och kan inte kopplas till dig som person.

I slutet av året skickar vi ut en webbbaserad utvärdering och vi ber om era mejladresser i detta syfte. Era svar återsänds anonymt och era mejladresser går inte att spåra.

bottom of page