top of page

Om Inger 

 

Inger Kvissberg är leg. psykoterapeut med inriktning på barn och familj. Utbildad lärare och handledare i psykoterapi.

Diplomerad Martemeoterapeut och har vidarutbildning i KBT och EFT (Emotionell fokuserad parterapi)​

Jag  har lång erfarenhet av psykosocialt- och psykoterapeutiskt arbete med familjer och enskilda inom såväl institutionsvård som öppenvård. Jag arbetar nu heltid i privat regi men har jobbat 10 år som familjeterapeut på halvtid inom Beroendecentrum i Stockholms Läns landsting.


Från Barnbyn Skå har jag även många års erfarenhet av behandlingsarbete och även arbetsledning med behandlingsansvar, personalansvar.


I mitt möte med barn och föräldrar sätter jag stor vikt vid att möta dem utifrån deras individuella behov och livssituation.
 

Jag vill att min verksamhet ska kännetecknas av samarbete, trygghet, förutsägbarhet och kontinuitet i planering, genomförande och uppföljning. Det är min övertygelse är att detta är grundförutsättningar för ett gott behandlingsresultat.

bottom of page