top of page

Mer om Inger

Jag har arbetat med familjebehandling sedan mitten av -80 talet. Jag har genom alla år haft ett särskilt fokus på barnen tillsammans med sina föräldrar. 1994 började jag arbeta på Barnbyn Skå och arbetade där fram till nedläggningen 2005. Ett arbete som haft stor betydelse för mig både som människa och i mitt yrkesliv.

Jag hade under dessa år skiftande arbetsuppgifter, som familjebehandlare, behandlare med inriktning mot förskolebarnen och som gruppledare. 2003 fick vi uppdraget att starta upp en ny miljöterapeutisk enhet som skulle ta emot barn 7-12 år, som av olika orsaker behöver placeras utan föräldrar men med ett intensivt familjearbete. Jag fick uppgiften att starta upp denna enhet och arbetade som gruppledare för verksamheten fram till Barnbyn Skå avvecklades 2005.


2006 började jag arbeta deltid som psykoterapeut inom Stockholms Läns Landstings Beroendevård och arbetade under många år med samspels-och anknytningsarbete i familjer med små barn. Från och med 2013 arbetade jag som familjeterapeut inom Beroendecentrum samt att jag tillsammans med en kollega hade ett uppdrag att utveckla och implementera barnperspektivet inom Beroendecentrum. Jag slutade i Juni 2016 då jag bestämde mig för att arbeta enbart privat.

Jag söker ständigt nya utvecklingsmöjligheter. Eftersom arbetet med barn alltid legat mig varmt om hjärtat blev jag mycket glad då jag fick möjlighet att påbörja en legitimationsgrundande steg -2 utbildning i Barn och Föräldraterapi. Jag blev legitimerad psykoterapeut med inriktning på barn och föräldraterapi våren 2008. 2014 började jag Handledare-lärarutbildning i psykoterapi  vid Karolinska Institutet och blev klar juni 2016. Nu hoppas jag kunna bredda mina arbetsuppgifter även som handledare.


För mig är det viktigt i arbetet med barn och familjer att möta dem med respekt för deras livssituation och att bekräfta de svårigheter som de upplever, samtidigt som jag strävar efter att ha fokus på det som fungerar och som vi vill stärka. Jag tror att det är genom att skapa tillit och förtroende som vi har de bästa förutsättningarna att hitta ett bra samarbete.

​CV

Utbildning

Leg. Psykoterapeut. Inriktning barn o Föräldraterapi 90 p 2008                 

Inkluderar BOF/Tejping/ MIM samt introduktion i Theraplay

Diplomerad Martemeoterapeut 2005

Grundläggande psykoterapi Steg-1 1998-2000

Socialpedagogiskt behandlingsarb.Vårdhögskolan 20p 1993

Förskollärare 100 p 1983        

      

Vidareutbildningar

Påbyggnadsutbildning/ utbildare ”Föra barnen på Tal” 2014

Introduktion i metoden ”Föra Barnen på Tal” 2013

Förstärkt föräldrastöd 2013

Evidensbaserad utvärdering Scott Miller 2011 och 2013

Grundläggande KBT utbildning 2012

Riskbruk Missbruk Beroende 2011

MI -motiverande samtal 3p 2008                      

Adult Attachment and Implications for Couples Work 2007

MarteMeo utbildning 1998-2000

Adeptutbildning 2 år 2002-2003

Miljöterapi 3 terminer 2001-2002                                           

Socialt förändringsarbete Sthlm Universitet 5p 1994

Institutet för lösningsfokuserad terapi. 40/tim 1990                                    

Familjearbete Vårdhögskolan 5p 1988     

                                                       

Arbete

Soultime Familjebehandling AB Privat praktiserande leg.psykoterapeut ff

Psykoterapeut/familjeterapeut Beroendecentrum Stockholm 2012-ff

Familjerådgivare Stockholm 2011-ff

Anordnare av familjerådgivning i Nacka 2010-ff

Familjerådgivning Järfälla Kommun 2009 -2011

Auktoriserad Familjebehandlare i Nacka 2006-ff

Psykoterapeut/ MarteMeoterapeut Beroendecentrum Stockholm 2006-2012

Gruppledare Barnbyn Skå 2003-2005                                                            

Familjebehandlare/ Behandlingsassistent Barnbyn Skå 1994-2003             

PBU Dagbehandling Kungsholmen 1991-1993

Behandlingsassistent Akut o Utredningshem 1985, 1987-1988, 1989-1990

Förskollärare Tungelsta 1985-1986

Förskollärare Aspudden 1984-1985

bottom of page