top of page

Familjerådgivning​
Familjerådgivning erbjuds par och andra vuxna. Kontakten är frivillig och söks på eget initiativ. Inga journaler förs och vi arbetar med en mer omfattande sekretess än övrig kommunal verksamhet. Möjligheten finns att vara anonym om så önskas.


Nya faser i livet skapar behov av utveckling i familjerelationerna. Tidigare välfungerande livsstrategier och kommunikationssätt behöver ibland förändras. Familjerådgivningen erbjuder de sökande att medverka till förändringar av samlevnadsproblem i par och familjerelationer. Genom samtalen bidrar rådgivningen till att skapa ny och ökad förståelse för var och ens tankar, känslor och handlingar och på så sätt möjliggöra förändringar, bearbeta kriser, förhindra destruktiva separationer samt stödja föräldrarna till ett gemensamt föräldraansvar.

Vi har grundutbildning i EFT Emotionelt fokuserad parterapi som är en evidensbaserad (vetenskapligt bevisad) metod för parterapi, vilket innebär att den har en tydlig struktur och har utvärderats vid ett flertal tillfällen.


Att bara komma på ett fåtal samtal kan vara av stort värde om man går och funderar, kanske är orolig eller behöver resonera om sina egna eller barnens svårigheter. Barn/ungdomar eller andra viktiga personer är vid behov välkomna med i samtalen.

bottom of page