top of page
​Förhållningssätt

Vår övertygelse är att all form av behandling måste grunda sig i respekt för den enskildes integritet, livssituation och levnadshistoria.
Vi söker förstå de processer som leder fram till förändring och lägger stor vikt vid det genuina mötet människor emellan. Vi strävar efter att alltid ha ett professionellt förhållningssätt, skapa en god samarbetsallians och att erbjuda trovärdiga relationer.
Vår erfarenhet är att en grundläggande förutsättning för god behandling är förtroende och mandat från våra uppdragsgivare. För att uppnå detta vinnlägger vi oss om att vara tillgängliga, lyhörda, engagerade och flexibla i arbets- och förhållningssätt, vilket säkerställs genom kontinuerlig dialog, uppföljning och utvärdering.
Det samarbete och de insatser vi erbjuder syftar till att hjälpa såväl barn som vuxna att hitta nya strategier för att utveckla ett fungerande sätt att relatera till sig själv, till sin familj och till sin omgivning.

bottom of page