top of page

​Handledning

Handledning är ett viktigt inslag för att säkerställa kvalitén i en verksamhet.

 

Genom handledningen erbjuds gruppen ett forum där de kan lyfta frågor som rör arbetet.

I ett arbete där vi möter klienter, patienter eller vårdtagare behöver gruppen möjlighet att reflektera över sitt arbete och de processer som påverkar såväl den enskilde som gruppen i stort. Det kan röra sig om Patient/klient ärenden, organisationsfrågor, grupprocesser, egna upplevelser och erfarenheter i arbetet. Det är viktigt att få utrymme för sin egen reflektion och att ta del av gruppens infallsvinklar och reflektioner.

Handledning syftar till att utveckla både den enskilde såväl som gruppen, och att bidra med ny kunskap men framförallt ta vara på gruppens inneboende kunskap.

 

Innan ett arbete påbörjas utforskas gruppens förväntningar och behov kring handledningen och vi formulerar tillsammans innehållet i ett kontrakt som innehåller syfte, innehåll, form, tid och plats och hur man fördelar ansvaret och regler kring sekretess.

Att kontinuerligt utvärdera handledningen är viktigt för att alla deltagare ska känna att handledningen är givande och att de kommer till tals i gruppen.

 

Handledaren ansvarar för att hålla i ramarna och för själva handledningsprocessen samt för att gruppens kompetens används. Att gruppen får möjlighet att använda inneboende kunnande och att dela det med varandra och utveckla detta. Handledaren läggar upp strukturen för handledningen, fördelar tiden och skapar utrymmen för de frågor som deltagarna vill ta upp.

 

Om du/ni är i behov av handledning är ni välkomna att kontakta mig eller Susan Hanshoff

Kontakt

Inger Kvissberg
Tel 0707-383701

 

Success! Message received.

bottom of page