top of page
​Teoretisk grundsyn
      

Vår teoretiska grundsyn vilar på modern utvecklings-psykologi, anknytningsteori samt psykodynamisk - och systemisk teoribildning. Vi har ett relationistiskt och salutogent tänkande och tror på värdet av bärande relationer och kraften i att stärka det som fungerar bra i familjen /hos den enskilde, utan att bortse från svårigheter.
Vi ser ett stort värde i att involvera familjens och den enskildes nätverk i behandlingsarbetet för att utnyttja och stärka befintliga resurser.
Vårt absolut övergripande mål är att möta människor med respekt för deras situation och livshistoria.
 

bottom of page