top of page

​Familjeterapi, Individualterapi och Barnterapi
 

Vi har kompetens att bedriva individualterapi, barnterapi, parterapi och familjeterapi. I mötet med familjer och par använder oss av systemteoretiskt baserade metoder. I enskilda terapier med vuxna arbetar vi utifrån en psykodynamisk grundsyn och inbegriper ett familjeperspektiv.


I enskilt terapeutiskt arbete med barn och ungdomar grundar vi vårt arbete på modern utvecklingspsykologi, affektteori och anknytningsteori och arbetet sker utifrån barnterapeutiska metoder; individuell barnterapi, BOF,och Tejpingoch KBT. Vi betonar vikten av ett nära samarbete med barnets/den unges föräldrar eller övrigt nätverk.

bottom of page