​Utvärdering


Vi har utformat ett utvärderingsmaterial där vi vänder oss till socialtjänst och familjer och enskilda för att få feedback på det arbete vi genomfört.


 

© 2016 Soultime. All rights reserved