top of page

​Utvärdering


Vi har utformat ett utvärderingsmaterial där vi vänder oss till socialtjänst och familjer och enskilda för att få feedback på det arbete vi genomfört.


 

bottom of page